Aanvraag buitengewoon verlof

Aanvraag buitengewoon verlof

Met dit formulier kunt u buitengewoon verlof voor uw kind(eren) aanvragen. Het betreft verlof van maximaal 1 dag en dat is toegestaan volgens de leerplichtwet. Op de downloadpagina vindt u meer informatie over de verlofregels. Indien u verlof wilt aanvragen voor meer dan 1 dag, dan overlegt u dat persoonlijk met de directeur. Deze beoordeelt of het verlof kan worden toegestaan. Het bijbehorende aanvraagformulier staat ook op de downloadpagina. Wist dat u het verlof ook via de schoolapp kunt aanvragen?