Leerlingenraad

Obs Vuurvogel heeft een leerlingenraad om:

 • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
 • de leerlingverantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
 • de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
 • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
 • actief burgerschap vorm te geven en te bevorderen

Voorbeelden van thema's die in de leerlingeraad worden besproken:

 • anti-pest protocol
 • inrichting schoolplein
 • tussenschoolse opvang met de BSO
 • keuze voor activiteiten van de ouderraad
 • schooltuintje
 • schoolmeubilair voor de toekomst
 • gebruik chromebooks

De kinderen van de leerlingraad zijn: Evy, Carmen, Feije, Amine (secretaris), Cam'ron, Twan,  Keevan en Noah (voorzitter).

Dit was de leerlingenraad in 2019-2020. Een aantal kinderen zijn naar de middelbare school en een aantal mogen nog wat langer in de raad blijven ivm de lockdown in april en mei.