Onderwijs

Op onze school in Bergschenhoek draait alles om het geven van goed onderwijs en het organiseren daarvan.

De leerkracht zorgt ervoor dat de leerling centraal staat, zodat deze zich optimaal kan ontwikkelen en zijn talenten kan ontplooien. Het onderwijs in de school ontwikkelt en verbetert zich voortdurend. 

Wij moeten onze leerlingen naast goed taal-, lees- en rekenonderwijs ook andere vaardigheden leren. Ook de cognitieve-, creatieve- sociaal- emotionele en motorische vaardigheden zijn belangrijk. Hierdoor kunnen onze leerlingen succesvol worden in deze wereld. Het is essentieel dat visie en missie, waarden en doelen van de school, de doelen van de leerkrachten, de doelen van de leerstof en de leerdoelen van de leerlingen allemaal met elkaar samenhangen en bij elkaar komen. 

We kiezen voor een doelgerichte aanpak met de juiste balans tussen samenwerkend, zelfstandig en ontdekkend leren. 

Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Leerlingen verwerken de instructie op een zelf gekozen moment tijdens het zelfstandig werken en weten wat te doen als zij klaar zijn.  

Er is een breed aanbod in een rijke leeromgeving, waardoor leerlingen de mogelijkheid hebben te ontdekken waar hun talenten liggen. 

We willen leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau laten verwerken. Leerlingen kiezen vanaf groep 3 bij binnenkomst zelf hun werkplek voor die dag en leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Hierbij leren ze maatjes kiezen met wie ze goed kunnen samenwerken. De leerkracht helpt en stuurt in deze keuzes indien nodig. Zowel de leerkracht als de leerlingen werken doelgericht. De leerlingen zitten met twee leerjaren in één groep en kunnen van elkaar leren. De leerlingen werken zoveel mogelijk op hun eigen niveau. 

Samengestelde groepen

Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in samengestelde groepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken.Samengestelde groepen kunnen ook een voordeel zijn voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen gemakkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Zwakke leerlingen uit de hoogste groep krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl goede leerlingen uit de laagste groep in aanraking komen met meer uitdagende lesstof.

"Dankzij de kleinere groepen en veel persoonlijke aandacht hebben onze kinderen het enorm naar hun zin. De combiklassen bieden ruimte voor versnellen of vertragen als dat bij je kind past. Echt onderwijs op maat!"

Isabel Nijveldt - moeder van Maya en Léon

"Het is een heel leuke school. Ze doen veel creatieve dingen en er zijn leuke leermethodes".

Elle - oud-leerling