De leuke extra's

Leescafé - Een paar keer per jaar lezen de kinderen uit groep 3 t/m 8 voor aan ouders of grootouders. In groep 1/2 worden de kinderen voorgelezen.

Wenochtend - Aan het eind van het schooljaar gaan alle leerlingen een dag(deel) wennen in hun groep voor het nieuwe schooljaar. 

Schoolreis - Elk jaar gaan de leerlingen van groep 1-6 op schoolreis. We wisselen educatieve uitjes en pretparken af. 

Verjaardagen - Uiteraard mogen alle leerlingen hun verjaardag op school vieren. Ze worden altijd toegezongen, ze mogen trakteren en de klassen rondgaan.

Meester- en juffendag - Alle leerkrachten vieren hun verjaardag op een gemeenschappelijke dag. De hele school viert feest.

Werkweek - Elk jaar gaan de groepen 7/8 op 4-daagse werkweek. Ook hier geldt: leren én ontspannen.

Creaochtend -Eens per jaar is er een creaochtend in de hele school. Passend bij een project waar we allemaal aan werken. Ouders gaan aan de slag met groepjes kinderen.

Sinterklaas -Elk jaar vieren we Sinterklaas op het plein, in de klas, in de aula met liedjes, toneel, surprises en strooigoed. 

Kerst - Iedereen komt in zijn/haar mooiste kleren naar het kerstdiner op de woensdag voor de kerstvakantie. Alle kinderen moegen thuis lekkere hapjes maken en meenemen naar school. 

Pasen - Allemaal doen we mee aan het paasontbijt, een gezellige start van het voorjaar.

Excursies - alle groepen gaan regelmatig naar een interessante plek om te leren: buiten in de natuur, een museum, de dierentuin, een voorstelling enz.

Sporttoernooien - Jaarlijks doet onze school mee aan o.a. het schoolvoetbaltoernooi.

Voorstellingen - Onze school maakt gretig gebruik van het aanbod van Stichting Muzische Vorming en van de Cultuurtrein.

Presentaties - Elke groep presenteert één keer per jaar op het podium aan alle kinderen van de school en aan de ouders van die groep. Ze laten zien wat ze geleerd hebben in de klas. Ze doen dit dmv zang, dans en toneel.

Verkeersexamen - Om het jaar doen groep 7 en groep 8 mee aan het theoretisch en het praktisch verkeersexamen.

Musical groep 8 - Het afscheid van groep 8 wordt altijd gevierd met de opvoering van een mooie musical voor alle ouders en leerlingen.

Koningsspelen - Elk jaar organiseren we rond Koningsdag de Koningsspelen: een dag voor de hele school met sport en spel.

Zomerfeest - Elke zomer is er groot feest op het plein, we sluiten het schooljaar af samen met leerlingen, ouders en team. Er zijn spelletjes (springkussen/snoephappen ed), hapjes en drankjes. 

Schoolbreedproject - Een keer per jaar hebben alle groepen tegelijk hetzelfde project. Met een open middag of avond sluiten we het project af.

Open dag- Elk jaar staat de school open voor iedereen die meer wil weten of zien van onze school, ouders die een school zoeken of ouders die al een kind op school hebben.

Kleuterafstuderen - Aan het eind van de kleuterperiode gaan de kinderen naar groep 3! Dat vieren we uitgebreid met een afstudeermiddag. Ouders zijn hierbij van harte welkom. 

Goede doelen - We leren kinderen aandacht te hebben voor anderen, bv door te delen met ouderen of mensen die het minder hebben dan wij. Bijvoorbeeld met de Besosloop, kinderpostzegels of wandelen voor water. 

Oud papieractie - Vier ouders halen vier keer per jaar oud papier op in Bergschenhoek. Daarmee kan de ouderraad de extra opbrengst toevoegen aan de ouderbijdrage.

Godsdienst GVO - Bij voldoende belangstelling kunnen godsdienstlessen worden gegeven door een kerkgenootschap.

Humanistisch vormingsonderwijs HVO- Bij voldoende belangstelling kunnen hvo lessen worden verzorgd door het humanistisch verbond.