Projectonderwijs

Op onze school leren de kinderen hoe de wereld in elkaar steekt: wereldoriëntatie. Wij geven geen losse vakken (aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en geschiedenis), maar integreren de vakken in een project. Elk project duurt ongeveer 2- 6 weken. De hele school werkt aan verschillende thema's. Één keer per jaar hebben we een schoolbreed project. We vertellen, we laten filmpjes zien, we lezen, kinderen gaan zelf op onderzoek uit. Ze maken presentaties, knutselwerkjes of houden spreekbeurten, waar de andere leerlingen ook weer van leren.

Topografie en verkeer vallen hierbuiten. Deze onderdelen worden apart aangeleerd.