Talentontwikkeling

Op onze school doen we recht aan alle kinderen en hun verschillende talenten. Daarom maken we naast de basisvakken ook ruimte voor creatieve- en sociaal emotionele ontwikkeling.

Er is tijd voor handvaardigheid, drama en optredens tijdens de presentaties op het podium. Ook worden er regelmatig gastlessen gegeven over bijvoorbeeld gezond eten, veilig spelen, mediawijsheid, zelfverdediging. We nodigen ook schrijvers uit om over hun boeken en het schrijversvak te vertellen. 

We werken samen met muziekschool Jay's Place. Er worden afwisselend extra muziek- en danslessen gegeven door een professional van deze muziekschool.

Andere talenten vind je niet alleen in creativiteit. Ook besteden we ruim aandacht aan de kinderen die wel wat meer aankunnen: meerbegaafde leerlingen. Deze leerlingen hebben specifieke aandacht en hulp nodig. Dat gebeurt op onze school binnen en buiten de klas. Er is geen "plusklas". Daar hebben we bewust voor gekozen. In de wereld buiten de school word je immers ook niet apart gezet. Als alle pluskinderen bij elkaar zitten zouden ze een ander beeld van de maatschappij kunnen krijgen en misschien zelfs wel gefrustreerd omdat ze altijd de "beste" moeten zijn. Soms zijn er wel specifieke activiteiten voor een groepje kinderen, maar de basis is altijd binnen je sociale groep, de klas.

Er is voldoende kennis en materiaal beschikbaar op onze school. Elk jaar onderzoeken we mogelijke meerbegaafdheid bij alle kinderen. Daarvoor hebben we een geijkt instrument.