Vakken

Op onze school is de laatste jaren enorm geïnvesteerd in moderne lesmaterialen: actueel, aansluitend bij onze manier van werken en effectief voor het leren.

Vakgebied en methode

Leerjaar

 

Voorbereidend rekenen, taal, lezen

Onderbouwd

1-2

Rekenen en Wiskunde 

Reken Zeker

3-8

Aanvankelijk lezen

Veilig Leren lezen KIM

3

Aanvankelijk spellen en lezen

Zo leer je kinderen

lezen en spellen

3

Technisch Lezen

Station Zuid

4-8

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

4-8

Sociaal emotioneel leren

Kwink!

1-8Afbeeldingsresultaat voor kwink

Taal

Staal

3-8

Spelling

Staal

4-8

Engels

I-pockets

Our Discovery Island

1-3

4-8


Muziek

Zangexpres

1-8

Oefenen en verwerken

Gynzy

1-8

Wereldorientatie

Projecten

3-8