Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Op onze school doen we recht aan alle leerlingen en hun verschillende talenten. Met behulp van Jeelo krijgen de kinderen de mogelijkheid om deze talenten te ontwikkelen. 

Ontwikkellijnen

Elke leerling ontwikkelt zich in een ander tempo. Om dat in beeld te brengen, heeft Jeelo ontwikkellijnen. Voor elke ontwikkellijn is er een set doelen. Er kan precies geregistreerd worden welke doelen een leerling gehaald heeft en aan welke doelen nog gewerkt moet worden. Elke leerling heeft een eigen inlog tot de leeromgeving Mijn Jeelo. Door Mijn Jeelo heb je ook thuis altijd toegang tot:

  • De projecten – om mee te kijken met wat er geleerd wordt
  • De ontwikkellijnen – om de voortgang te kunnen volgen
  • Het portfolio – om leerresultaten te bekijken
Vuurvogel 7.jpg

Betrokkenheid bij de projecten

Als ouder kun je vanuit je beroep of hobby een bijdrage leveren aan een van de projecten op school. Je kunt immers door je beroep of ervaring deskundig zijn op een onderdeel van een project. Je werkt bijvoorbeeld in de zorg, dienstverlening, techniek, bouw, detailhandel, industrie, kunst, landbouw, economische sector of bij de overheid. Of je hebt een hobby of doet aan een sport die aansluit bij het project. Met deze expertise kun je kinderen helpen bij het ontwikkelen van hun talenten.

Zo helpt een moeder als planoloog een wijk ontwerpen in groep 7 en 8, schildert een andere moeder portretten met groep 5 en 6, metselt een vader samen met groep 3 en 4 een muurtje in de gang, voert een andere vader een debat met leerlingen in groep 7 en 8 en vertelt een opa over het dagelijks leven van vroeger in groep 1, 2, 3 en 4. Inhoudelijke bijdragen van ouders zijn zeer welkom. Laat het team van de school weten waarin je deskundig bent.

Vuurvogel-069.jpg

Muzikale en motorische ontwikkeling

We werken verder samen met muziekschool Jay's Place en met T-dance. Er worden afwisselend extra muziek- en danslessen gegeven door professionals.

Meerbegaafde leerlingen

Ook voor meerbegaafde leerlingen bieden we een passend onderwijsaanbod. Dat gebeurt op onze school binnen en buiten de klas. Op dit moment kan verrijkingsstof een structureel onderdeel van het dagelijkse onderwijsaanbod worden. Verrijking kan verschillende vormen hebben, zoals verdieping en verbreding. 

Bij verdieping wordt de basisstof uitgebreid met opdrachten waarin deze kennis of vaardigheden worden verdiept of toegepast in iets nieuws. Bij verbreding worden onderdelen van vakken of materialen aangeboden die niet tot het reguliere onderwijsaanbod behoren.  

Deze verrijkingsstof kan door de leerkracht aangeboden worden tijdens het zelfstandig werken en toegepast worden tijdens de instructielessen.  

Er is geen "plusklas". Daar hebben we bewust voor gekozen. In de wereld buiten de school word je immers ook niet apart gezet. Als alle pluskinderen bij elkaar zitten, zouden ze een ander beeld van de maatschappij kunnen krijgen en misschien zelfs wel gefrustreerd omdat ze altijd de "beste" moeten zijn.

"Elk jaar een nieuw groepsproces, waarbij je de jongste of de oudste bent. Je leert veel kinderen goed kennen. Je zit niet 8 jaar lang met dezelfde kinderen in klas. Zo leer je met met veel verschillende kinderen werken en om elkaar te helpen!"

Annemieke Boxem - moeder van Huub en Hemme

"Ik vind leren leuk, en je kunt ook lekker buitenspelen."

Twan - leerling