Zo werken wij

Zo werken wij

Kleuterbouw (leerjaar 1 - 2)

Als de schooldeuren om 8.15 uur opengaan, druppelen de kinderen en bijna alle ouders naar binnen. De leerkracht verwelkomt de leerlingen. Er is ruimte voor de ouders om nog een korte vraag te stellen of iets aan de leerkracht te vertellen. Zodra de kinderen in de klas zijn, kiezen ze voor een werkje dat al klaarligt. 

Om 8.30 uur starten we in de kring. Hier zitten de oudste en jongste kleuters door elkaar. Na de kring gaan de kinderen aan het werk. Alle werkjes worden op het niveau van de kinderen afgestemd. De leerkracht heeft een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen en past het aanbod hierop aan. 

Instructies, oefenen en spelen wisselen elkaar gedurende de dag af. Iedere dag besteden we aandacht aan spel, muziek, creatieve activiteiten, bewegen en de lunch met de juf of meester. Tussen de middag gaan we lekker buitenspelen met de professionele tussenschoolse opvang van Smallsteps. Daarnaast spelen de kinderen elke dag een uur buiten. Aan het eind van de kleuterperiode zijn de leerlingen klaar voor de start in leerjaar 3.

Bij de kleuters maken we gebruik van het volgsysteem van 'Onderbouwd'. Meer weten hierover? Vraag het gerust tijdens een kennismakingsgesprek of aan de leerkracht van je zoon of dochter.

Midden- en bovenbouw (leerjaar 3 - 8)

De schooldeuren gaan om 8.15 uur open. Zodra de kinderen de klas in komen, pakken ze hun leesboek en starten ze de schooldag met lezen. De kinderen hebben hun leesboek zelf uitgekozen in de uitgebreide schoolbibliotheek.

Om 8.30 uur start het lesprogramma. We starten elke dag met een kwartier lezen.  Direct daarna starten de instructies. Voor alle vakken waarbij je "werkniveau" van belang is, wordt ook op niveau verwerkt. Dit geldt voor spelling, rekenen en begrijpend lezen. De leerkracht heeft een goed beeld van waar een kind aan toe is.

Vuurvogel 14.jpg

Toetsen

Op basisschool Vuurvogel toetsen we op meerdere manieren:

  • Normatief: waar staat een leerling ten opzichte van een methode- of CITO-norm?
  • Formatief: waar staat een leerling ten opzichte van zijn/haar eerdere resultaten? In hoeverre is hij/zij gegroeid?

"Het is een heel leuke school. Ze doen veel creatieve dingen en er zijn leuke leermethodes".

Elle - oud-leerling

“Wat ik zo fijn en leuk vind aan de Vuurvogel is dat iedereen elkaar zo goed kent. Er zijn niet mega veel kinderen, daarom kennen de leraren je ook persoonlijker.”

Sophie - oud-leerling