Schoolbestuur

Stichting Scholengroep Holland

Onze school is een van de 14 scholen van Scholengroep Holland (SGH)

Wij zijn 14 openbare basisscholen in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zuidplas. ledere school heeft zijn eigen profiel en vanuit het principe 'eenheid in verscheidenheid' vormen wij samen de Scholengroep Holland. 

Eerlijke kansen voor ieder kind. Dat is ons gemeenschappelijke doel, daar ligt onze intrinsieke motivatie, vanuit onze kernwaarden (com)passie, veiligheid, vertrouwen. Eerlijke kansen beginnen bij een hoge onderwijskwaliteit (ambitie I) en dat realiseren begint bij het kind.

Dat gaat over hoe wij het kind benaderen, over welke programma’s wij aanbieden en zeker ook hoe wij dat doen. We zullen ons meer baseren op wetenschappelijk onderzoek bij het maken van keuzes, hetgeen zeker niet wegneemt dat er ook sprake kan zijn van vernieuwende elementen in onze aanpak. We zullen dus meer evidence informed gaan werken.

De leerkracht die direct met het kind werkt, zien wij als de belangrijkste factor voor een hoge kwaliteit van onderwijs en hem/haar zullen we dan ook centraal stellen (ambitie II). De ontwikkeling en positie van de schoolleider zal ook extra aandacht krijgen. Hij/zij heeft immers na de leerkracht de meeste invloed op de kwaliteit van onderwijs.

Uiteraard hebben de ouders en verzorgers een grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij zullen er ons meer op richten om met hen te onderzoeken welke handvatten we elkaar kunnen bieden om het kind nog beter te begeleiden in zijn ontwikkeling, dus zowel op school als thuis.

Wij richten ons op de versterking van de samenwerking met externe partijen (ambitie III) om nog beter invulling te geven aan de ondersteuningsbehoefte van ieder kind. In tweede instantie zal die samenwerking erop gericht zijn om stappen zetten naar het creëren van een nog rijker programma voor de leerlingen, naast of op termijn misschien wel geïntegreerd in de schoolweek.

Onze ambities

I. Wij bieden een hoge onderwijskwaliteit en stellen de leerbehoefte van de leerling centraal.

II. Wij bieden goed werkgeverschap en stellen de leerkracht centraal.

III. Wij versterken onze samenwerking met andere organisaties.

IV. Wij zijn een goed georganiseerde scholengroep.

Scholengroep Holland (SGH) definiëren wij als het openbaar basisonderwijs in 3 unieke Zuid-Hollandse gemeenten (nabij Rotterdam respectievelijk Den Haag), dat maakt het collectief. Wij hechten eraan om een goed georganiseerde scholengroep te zijn (ambitie III). Dit doen wij door ervoor te zorgen dat processen en systemen op orde zijn en er volstrekte helderheid is in taken en verantwoordelijken. Het lijdt geen twijfel dat er over geen enkele school een aarzeling mag zijn of de basiskwaliteit geborgd is. Daarnaast werken wij aan hogere ambities afgestemd op de doelgroep per school. Al het op te stellen beleid zal altijd getoetst worden aan de bijdrage die het levert aan: eerlijke kansen voor ieder kind.

Het in beeld brengen van de mogelijke en wenselijke schaalgrootte per school en het realiseren daarvan is ook een belangrijk onderdeel om een gezonde organisatie te zijn en te blijven.

Onze scholen staan in:

Bergschenhoek

Berkel-Rodenrijs

Bleiswijk

Delfgauw

Moerkapelle

Moordrecht 

Nootdorp                

Pijnacker           

Zevenhuizen 

Nieuwerkerk a.d. IJssel 

 

 

Bestuursgegevens

Stichting Scholengroep Holland

Bestuursnummer: 41488

Brinnummer obs Vuurvogel: 18AP

Post- en bezoekadresadres:

1e Tochtweg 11, 2913LN Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon:

0180 - 399 673
Email: info@scholengroepholland.nl

Website: www.scholengroepholland.nl

Bestuurder:

 Mevrouw A. van Vuuren

Werken bij Scholengroep Holland?