Missie en visie

Missie

Samen met de leerling en betrokken ouders/verzorgers van de leerling, willen wij het maximale halen uit de basisschooltijd van de leerlingen. We bereiden de leerlingen voor op leven en leren in een continu veranderende wereld. Leerling, ouders en school vormen daarbij een belangrijke driehoek van betrokkenheid. Het leerproces is belangrijker dan alleen het resultaat.

Visie

"Op obs Vuurvogel ontdek ik wie ik ben, wat ik kan, wat ik voel en wat ik wil."

Wie ik ben

Ik ben zelfverzekerd om nieuwe dingen te leren op een manier die bij mij past. Ik vertrouw erop dat ik mag leren op een manier die het best bij mij past. Eigenzinnig ontwikkel ik me in de richting van mijn gedroomde toekomst. Ik ben trots op wie ik ben en dat laat ik ook zien! 

Wat ik kan

Op obs Vuurvogel word ik geprikkeld om mij optimaal te ontwikkelen. Ik word uitgedaagd om op meerdere vlakken creatief te denken en creatieve oplossingen te vinden. 

Wat ik voel

Ik voel mij gewaardeerd om wie ik ben. Hierdoor ga ik met plezier naar school. Er wordt aandachtig naar mij geluisterd. Ik voel mij op school gelukkig, veilig en gezien. Daardoor leer ik graag.

Wat ik wil

Als ik leer ben ik eigenaar van mijn eigen leerproces. Met mijn betrokken leerkracht stel ik ambitieuze doelen. Ik kan aangeven wanneer en hoe ik ergens hulp bij nodig heb. Ik herken grenzen van vrijheid. Ik mag aangeven waar en wat ik wil leren. 

Ik herken de schoolvisie helemaal terug bij mijn kinderen en hoe wij als ouders de school zien!

Amel - moeder van Yusayra en Chahid