Scholengroep Holland

Eerlijke kansen voor ieder kind

Scholengroep Holland

Basisschool Vuurvogel is één van de dertien scholen van Stichting Scholengroep Holland. Elke school geeft op een eigen manier invulling aan openbaar onderwijs. De scholengroep wil het beste uit alle leerlingen halen: kansen voor ieder kind. 

Logo Scholengroep_RGB.png

Onze leerlingen in de maatschappij van morgen

Ieder kind onderwijs bieden is niet hetzelfde als ieder kind eerlijke kansen bieden. De scholen van Scholengroep Holland gaan voor die eerlijke kansen. Voor onderwijs, begeleiding en ondersteuning passend bij onze leerlingen. Zodat zij stuk voor stuk alles uit zichzelf kunnen halen. En ze bijdragen aan de mooiste maatschappij.

Wij willen leerlingen naast kennis ook vaardigheden bijbrengen waarmee ze als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de wereld van morgen. En in die wereld van morgen, zijn het onze leerlingen die zich hard maken voor een respectvolle maatschappij. Dat betekent dat we leerlingen vanuit vertrouwen leren om respect te hebben voor zichzelf, de ander en voor de diversiteit die zo kenmerkend is voor openbaar onderwijs.

De kernwaarden van Scholengroep Holland zijn open, vertrouwen en groei. We staan open voor elkaar, we vertrouwen op elkaar én bieden vertrouwen. We willen onze leerlingen laten groeien en bloeien en ze voorbereiden op de rest van hun leven. Tegelijkertijd zijn ook de kernwaarden van openbaar onderwijs voor ons van belang.

Missie en visie van Scholengroep Holland

Onze verbinding met Scholengroep Holland

Alle scholen van Scholengroep Holland zijn verschillend met een ander verhaal. Allemaal geven we op een eigen manier invulling aan ons onderwijs. Tegelijkertijd vormen we samen één scholengroep, verbonden door openbaar onderwijs en de visie dat ieder kind anders is en ieders verhaal ertoe doet. Op onze scholen komen verhalen samen. We luisteren naar elkaar en staan open voor wie je bent.

Dit zijn alle scholen van Scholengroep Holland

scholengroep.jpg
Vuurvogel 15.jpg

De dertien scholen van Scholengroep Holland worden vertegenwoordigd in de gemeentelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden besluiten genomen die voor alle scholen gelden. De MR van basisschool Vuurvogel maakt deel uit van de GMR van Scholengroep Holland.

MR van basisschool Vuurvogel

GMR van Scholengroep Holland