Schooltijden en schoolvakanties

Schooltijden en schoolvakanties

Schooltijden

Op basisschool Vuurvogel hebben alle leerlingen gelijke schooltijden. Jonge en oudere kinderen komen tegelijkertijd uit school. Ze blijven zonder onderbreking op school, waardoor er minder geschakeld hoeft te worden tussen school en thuis. Dit zorgt voor meer effectieve lestijd. Voor ouders hebben de schooltijden als voordeel dat ze kinderen maar één keer hoeven te brengen en één keer op hoeven te halen.

DagenSchooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag08.30 - 14.45 
Woensdag 08.30 - 12.00

Tussen de middag blijven leerlingen over. Ze eten hun lunch onder begeleiding van de leerkracht in de klas. Ze nemen deze lunch zelf mee. Wij verwachten dat elk kind een passende hoeveelheid bij zich heeft. Bij elke klas staan speciale bakken voor de lunchpakketjes. Deze kunnen in de koelkast worden bewaard. Aansluitend spelen de leerlingen een half uur buiten. Bij het buitenspelen zijn de pedagogisch medewerkers van Partou, een leerkracht en de conciërge aanwezig. Bij slecht weer is er een binnenprogramma.  Ook een leerkracht en de conciërge zijn aanwezig. 

  • We proberen de kosten voor het buitenspelen zo laag mogelijk te houden. De vrijwillige bijdrage bedraagt €80 per jaar.
  • Voor en na schooltijd bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van de buitenschoolse opvang in ons gebouw (BSO).

Schoolvakanties en studiedagen

Schoolvakanties 
Herfstvakantie24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
Meivakantie21 april 2023 t/m 5 mei 2023
Zomervakantie8 juli 2023 t/m 18 augustus 2023
Studiedagen
14 september 2022
3 februari 2023
6 februari 2023
3 april 2023
12 juni 2023
13 juni 2023

Toelichting

Van de overheid krijgt de school bekostiging om de kinderen 940 uur per jaar les te geven. Zo krijgen onze leerlingen in de acht basisschooljaren 7520 lesuren. Daarmee voldoet onze school aan de wettelijke voorschriften. Dat betekent dat er, naast de vakanties, een aantal (marge)dagen zijn waarop de leerlingen vrij zijn en de leerkrachten studiedagen hebben, of bezig zijn met andere werkzaamheden voor school. Zo kunnen zij bijvoorbeeld rapporten maken, toetsen analyseren, groepsplannen maken, onderling overleg hebben over schoolzaken en zich bijscholen.

"Je gaat twee keer op werkweek, in groep 7 én in groep 8, zo leuk!."

Rosana - oud-leerling