Schooltijden en schoolvakanties

Schooltijden en schoolvakanties

Schooltijden

Op basisschool Vuurvogel hebben alle leerlingen gelijke schooltijden. Jonge en oudere kinderen komen tegelijkertijd uit school. Ze blijven zonder onderbreking op school, waardoor er minder geschakeld hoeft te worden tussen school en thuis. Dit zorgt voor meer effectieve lestijd. Voor ouders hebben de schooltijden als voordeel dat ze kinderen maar één keer hoeven te brengen en één keer op hoeven te halen.

DagenSchooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag08.30 - 14.45 
Woensdag 08.30 - 12.00

Tussen de middag blijven leerlingen over. Ze eten hun lunch onder begeleiding van de leerkracht in de klas. Ze nemen deze lunch op maandag en vrijdag zelf mee. Wij verwachten dat elk kind een passende hoeveelheid bij zich heeft.

Op dinsdag en op donderdag krijgen alle kinderen kosteloos een warme maaltijd. Tommy Tomato levert (warme) lunches vol groente op basisscholen. Zo krijgen kinderen een extra portie groente binnen en leren ze nieuwe smaken kennen. Zij brengen groenten tot leven in de rol van Soeperhelden, organiseren kookles en leveren leuke speel-en-leer-opdrachten. Want hoe leuker je het maakt, hoe beter die groenten erin gaan. En dat is goed voor meer dan alleen hun gezondheid! 

Aansluitend spelen de leerlingen een half uur buiten. Bij het buitenspelen zijn de pedagogisch medewerkers van Partou, een leerkracht en de conciërge aanwezig. Bij slecht weer is er een binnenprogramma. Ook een leerkracht en de conciërge zijn aanwezig. 

  • We proberen de kosten voor het buitenspelen zo laag mogelijk te houden. De vrijwillige bijdrage bedraagt €80 per jaar.
  • Voor en na schooltijd bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van de buitenschoolse opvang in ons gebouw (BSO).

Schoolvakanties en studiedagen

Schoolvakanties 
Herfstvakantie16 oktober 2023 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie25 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie19 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Meivakantie29 april 2024 t/m 12 mei 2024
Zomervakantie15 juli 2024 t/m 25 augustus 2024
Studiedagen
13 september 2023
1 november 2023
22 december 2023
2 februari 2024
5 februari 2024
2 april 2024
17 juni 2024
18 juni 2024
12 juli 2024

 

Toelichting

Van de overheid krijgt de school bekostiging om de kinderen 940 uur per jaar les te geven. Zo krijgen onze leerlingen in de acht basisschooljaren 7520 lesuren. Daarmee voldoet onze school aan de wettelijke voorschriften. Dat betekent dat er, naast de vakanties, een aantal (marge)dagen zijn waarop de leerlingen vrij zijn en de leerkrachten studiedagen hebben, of bezig zijn met andere werkzaamheden voor school. Zo kunnen zij bijvoorbeeld rapporten maken, toetsen analyseren, groepsplannen maken, onderling overleg hebben over schoolzaken en zich bijscholen.

"Je gaat twee keer op werkweek, in groep 7 én in groep 8, zo leuk!."

Rosana - oud-leerling