Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Inloggen MR-leden >>>

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (afgekort MR). Dat is vastgelegd in de “wet medezeggenschap op scholen”. De MR denkt, adviseert en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie van obs Vuurvogel. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsbeleid, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid in en rond de school enz.

De MR van obs Vuurvogel bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders die door hun achterban zijn gekozen.

   OudersLeerkrachten:
   • Mina Ihataren, moeder van Aidan (voorzitter)
   • Annemieke Boxem, moeder van Huub
   • Anneke Voogt
   • Kim Haring

   De ouders hebben kinderen in verschillende groepen en weten daardoor goed wat er leeft onder de ouders.

   De directie (Nicolette Dronkers) woont de vergaderingen op verzoek bij. Zij vertegenwoordigt het bevoegd gezag (schoolbestuur) en heeft een informerende en adviserende rol.

   De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? De data vindt u in de agenda in Social schools. U kunt zich aanmelden via onderstaand mailadres.

   Vragen aan de MR kunnen gemaild worden naar: MR Mail