Ouderraad

De ouderraad helpt bij alle leuke activiteiten op obs Vuurvogel

Inloggen OR-leden >>>

De ouderraad (OR) bestaat uit een dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur kan niet zonder de hulp van ouders. Deze hulpouders houden zich bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan de koningsspelen, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het zomerfeest en nog veel meer.

voorzitterNatascha Biedermann
penningmeesterPeter Detert
secretarisDagmar Houweling 

leerkrachten

Anneloes le Noble

Kim Haring

De bijeenkomsten van de ouderraad worden altijd bezocht door een teamvertegenwoordiging: Anneloes le Noble, Kim Haring en/of Nicolette Dronkers. 

Ouderbijdrage
De OR beheert de uitgave van de ouderbijdrage. Jaarlijks legt de penningmeester hierover verantwoording af via de accountant van de school. Het is immers geld van de ouders.

De OR vergadert meerdere keren per jaar.. De data staan in de schoolkalender. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen.
Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school. De juiste data vindt u in social schools.