Leerlingen

Leerlingen

Leerlingenraad

Basisschool Vuurvogel heeft een leerlingenraad om…

 • … de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
 • … de leerlingverantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
 • … de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • … aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen
 • … de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
 • … actief burgerschap vorm te geven en te bevorderen

Voorbeelden van thema's die in de leerlingenraad worden besproken:

 • Anti-pestprotocol
 • Inrichting schoolplein
 • Tussenschoolse opvang met de BSO
 • Keuze voor activiteiten van de ouderraad
 • Schooltuintje
 • Schoolmeubilair voor de toekomst
 • Gebruik laptops

Mindset

‘Mindset’ is de manier waarop je denkt over je intelligentie, kwaliteiten en talenten – en dat je ze kunt veranderen.

Prof. Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset je ontwikkeling in de weg staat, terwijl een groeimindset zorgt voor je motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor ontwikkeling en leren. Een groeimindset helpt je om het beste uit jezelf te halen. Het is de basis van je (talent)ontwikkeling en je groei. Voor volwassenen werkt dat hetzelfde. Kijk maar eens hoe Mus en Fret dat laten zien.

“Obs Vuurvogel is als een warm nest voor mijn kinderen.”

Ramon Klevringa - vader van Zoë en Luna

"Elk jaar een nieuw groepsproces, waarbij je de jongste of de oudste bent. Je leert veel kinderen goed kennen. Je zit niet 8 jaar lang met dezelfde kinderen in klas. Zo leer je met met veel verschillende kinderen werken en om elkaar te helpen!"

Annemieke Boxem - moeder van Huub en Hemme