Onze missie en visie

Onze missie en visie

Missie

Samen met de leerlingen en betrokken ouders/verzorgers van de leerling, willen wij het maximale halen uit de basisschooltijd van de leerlingen. We bereiden de leerlingen voor op leven en leren in een continu veranderende wereld. Leerling, ouders en school vormen daarbij een belangrijke driehoek van betrokkenheid. Wij kijken niet alleen naar het resultaat, maar hebben ook aandacht voor het leerproces.

Bekijk hierbeneden de resultaten van ons kwaliteitonderzoek 2022:

Vuurvogel-096.jpg

Visie

Op basisschool Vuurvogel ontdek ik wie ik ben, wat ik kan, wat ik voel en wat ik wil.

 • Wie ik ben
  Ik heb zelfvertrouwen om nieuwe dingen te leren op een manier die bij mij past. Ik vertrouw erop dat ik mag leren op een manier die voor mij het best werkt. Eigenzinnig ontwikkel ik me in de richting van mijn gedroomde toekomst. Ik ben trots op wie ik ben en dat laat ik ook zien!  
 • Wat ik kan
  Op basisschool Vuurvogel word ik geprikkeld om mij optimaal te ontwikkelen. Ik word uitgedaagd om op meerdere vlakken creatief te denken en creatieve oplossingen te vinden.   
 • Wat ik voel
  Ik voel mij gewaardeerd om wie ik ben. Hierdoor ga ik met plezier naar school. Er wordt aandachtig naar mij geluisterd. Ik voel mij op school gelukkig, veilig en gezien. Daardoor leer ik graag.
 • Wat ik wil
  Als ik leer ben ik eigenaar van mijn eigen leerproces. Met mijn betrokken leerkracht stel ik ambitieuze doelen. Binnen de kaders die mijn leerkracht aangeeft, krijg ik de ruimte om zelf aan te geven wat en hoe ik wil leren en wanneer en hoe ik ergens hulp bij nodig heb.

Lees meer over ons onderwijs

Openbare school

Basisschool Vuurvogel is een openbare school. Een openbare school staat open voor alle kinderen, welke levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid ze ook hebben. Iedereen is welkom. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. 

Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Iedereen die dit ook vanzelfsprekend vindt, die bereid is om te leren, en voor wie wij een passend onderwijsaanbod hebben, is van harte welkom op basisschool Vuurvogel.

"OBS Vuurvogel is een geweldige school met kleine klassen, moderne onderwijsmethoden en een creatieve, huiselijke sfeer. Hierdoor is er tijd, ruimte en aandacht voor alle kinderen en wat zij nodig hebben! Ook een plus: meerdere mannelijke docenten, vakdocenten voor gym en handvaardigheid en een ontzettend bevlogen directrice."

Elin Wade - moeder van Storm en Isolde

"Ik herken de schoolvisie helemaal terug bij mijn kinderen en hoe wij als ouders de school zien!"

Amel - moeder van Yusayra en Chahid