Klachtenregeling

Verkeerde communicatie leidt wel eens tot ongemak. Dat proberen we voor te zijn, door zo goed mogelijk te communiceren. Heel soms gaat het toch mis. Dan willen we zo snel mogelijk met u in gesprek om de situatie samen op te lossen..

We vinden het prettig om in alle situaties helder te hebben wie wanneer aangesproken kan worden.

Speelt er iets in de klas? Dan gaat u altijd eerst in gesprek met de leerkracht. Komt u er dan niet uit, dan kunt u bij de directeur terecht.

Gaat uw vraag over specifieke extra zorg? Dan kunt u uw informerende vraag aan de intern begeleider stellen. De groepsleerkracht is echter altijd verantwoordelijk voor zaken die uw kind aangaan.

Gaat uw vraag over het schoolbeleid? Dan kunt u bij de directeur terecht. 

Vrijwel altijd komen we gezamenlijk en met gezond verstand tot een passende oplossing. Voor de enkele keer dat we er echt niet uitkomen bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de Klachtenregeling van de Scholengroep.