Schoolbeleid en protocollen

Elke school geeft op eigen wijze invulling aan de inhoud en organisatie van het onderwijs. Daar worden veel afspraken gemaakt op inhoudelijk en organisatorisch gebied. Hieronder vindt u de belangrijkste van basisschool Vuurvogel.

 

Protocollen

Protocol Sociale Veiligheid
Anti pestprotocol obs Vuurvogel DEF.pdf
Aannamebeleid SGH
Protocol-Op tijd in de klas 3-6-9.pdf
Protocol gegevensverwerking AVG
Klachtenregeling SGH
Gedragscode SGH
Protocol Social Media SGH
Protocol time-out, schorsing en verwijdering SGH
Integriteitscode SGH
samenvatting beleidsplan MB-HB.docx
Jaarplan 2021-2022 vuurvogel.docx
Schoolondersteuningsprofiel PPO 2022-2023
 

Een groot deel van het beleid bepalen we zelf. Er is ook beleid van het schoolbestuur, Scholengroep Holland, dat voor al onze scholen van toepassing is

Beleid Scholengroep Holland