Schoolbeleid en protocollen

Elke school geeft op eigen wijze invulling aan de inhoud en organisatie van het onderwijs. Daar worden veel afspraken gemaakt op inhoudelijk en organisatorisch gebied. Hieronder vindt u de belangrijkste van obs Vuurvogel.

 

Protocollen

Een groot deel van het beleid bepalen we zelf. Er is ook beleid van het schoolbestuur, Scholengroep Holland, dat voor al onze scholen van toepassing is

Beleid Scholengroep Holland