Veiligheid en privacy

De directeur is eindverantwoordelijk voor de school, dus ook voor de veiligheid op obs Vuurvogel. Zij wordt doorbij ondersteund door een aantal collega's met speciale (preventieve) taken

 • Vertrouwenspersoon
 • Veiligheidscoördinator
 • Kwink-coach (anti-pestcoördinator)
 • BHV-ers
 • Gedragsspecialist

Om alles goed geregeld te hebben is er een aantal middelen, activiteiten en instrumenten:

 • Gedragsprotocol
 • Sociaal Veiligheidsplan, mét een anti-pestprotocol
 • Een lesprogramma voor Sociaal Emotioneel Leren (SEL en anti-pesten)
 • Controles
 • Minstens 2 x per jaar een ontruimingsoefening met het gehele Startpunt
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
 • Maandelijkse controle brandmeldinstallatie
 • Controles door de veiligheidsregio
 • Een AED
 • Tevredenheidspeilingen
 • Incidentenregistratie
 • En natuurlijk houden we ons aan de privacy wetgeving (AVG)