Ziekmelding en verlof

Als je kind niet naar school kan

Ziekmelden leerling       Aanvragen verlof

De Nederlandse overheid heeft in de leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In de Leerplichtwet staat dan ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven! Natuurlijk zijn er situaties waarin het niet anders kan dan dat uw kind toch verzuimt.

De rechten en plichten van de ouders/verzorgers en schooldirectie zijn alle in kaart gebracht.

Algemene regels rond (vakantie)verlof

De gemeente Lansingerland heeft een brochure gemaakt over leerplicht:

Een aanvraagformulier vindt u op de downloadpagina