Ziekmelding en verlof

 

 

Op welke manier(en) kunnen ouders hun kind ziekmelden?

Ziekmeldingen worden bij voorkeur gedaan via

  • Social Schools

Als dat niet lukt, kunt u de school bellen (010-5214161) of mailen. Indien een leerling afwezig en niet afgemeld is, bellen we rond 9 uur naar één van de ouders en/of verzorgers.

Op welke manier(en) kunnen ouders verlof aanvragen?

Verlofaanvragen kunnen worden aangevraagd binnen het kader van de leerplichtwet. Aanvragen kan via Social schools (via administratie) of hier op de website (aanvraag buitengewoon verlof). 

Wat is de verzuimregeling voor scholen in Nederland?

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.