Voor ouders

Voor ouders

Als ouder is het belangrijk om voldoende informatie te krijgen over de gang van zaken op school. Op deze pagina vind je allerlei informatie over zaken die van belang zijn voor (toekomstige) ouders van kinderen op basisschool Vuurvogel. 

Nieuwe kleuter

Wanneer jouw kind voor het eerst naar school gaat, is het handig om te weten wat er te wachten staat. Om jullie alvast wegwijs te maken, vind je hier een informatieboekje over de dagelijkse gang van zaken in de kleutergroep.

Verder lezen
Nieuwe kleuter

MR en OR

Lees meer over de medezeggenschapsraad en de ouderraad van basisschool Vuurvogel. De MR en OR beslissen over verschillende belangrijke zaken voor onze school en helpen mee met het organiseren van activiteiten.

Verder lezen
MR en OR

Social Schools en ParnasSys

Wij vinden goede communicatie met ouders erg belangrijk. Daarom maken we gebruik van Social Schools en ParnaSys.

Verder lezen
Social Schools en ParnasSys

Ziekmelden en verlof

Lees hier hoe je je kind ziekmeldt of hoe je verlof aanvraagt voor je kind. Dit gaat via het online platform Social Schools, waarmee de leerkracht gemakkelijk op de hoogte is.

Verder lezen
Ziekmelden en verlof

Kinderopvang

In ons gebouw zitten verschillende kinderopvangorganisaties. Je kunt jouw kind(eren) bij een van deze organisaties aanmelden voor de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en voor- of naschoolse opvang.

Verder lezen
Kinderopvang

Downloads

Elke school geeft op eigen wijze invulling aan de inhoud en organisatie van het onderwijs. Daarbij worden veel afspraken gemaakt op inhoudelijk en organisatorisch gebied. Hier vind je de belangrijkste documenten van basisschool Vuurvogel.

Verder lezen
Downloads

Actueel

Lees hier de meest recente nieuwsberichten vanuit Social Schools.

Verder lezen
Actueel