MR en OR

MR en OR

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR denkt mee, adviseert en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie van basisschool Vuurvogel. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsbeleid, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en veiligheid in en rond de school.

De MR van basisschool Vuurvogel bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders.

De ouders hebben kinderen in verschillende groepen en weten daardoor goed wat er leeft onder de ouders. De directeur (Nicolette Dronkers) woont de vergaderingen op verzoek bij. Zij vertegenwoordigt het bevoegd gezag (schoolbestuur) en heeft een informerende en adviserende rol. De vergaderingen zijn openbaar. Wil je een vergadering bijwonen? De data vind je in de agenda van Social Schools. Je kunt je aanmelden of vragen stellen door een mailtje te sturen naar mr@obsvuurvogel.nl 

Inloggen MR-leden

IMG-20221005-WA0003.jpg

Ouderraad (OR)

Het dagelijks bestuur kan niet zonder de hulp van ouders. Deze hulpouders houden zich bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan de koningsspelen, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het zomerfeest en nog veel meer.

De OR vergadert meerdere keren per jaar. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school. De data staan in de schoolkalender en zijn te vinden op Social Schools. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat je van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. Op verzoek worden bijeenkomsten van de ouderraad bezocht door de directeur.

Ouderbijdrage
De OR beheert de uitgave van de ouderbijdrage. Jaarlijks legt de penningmeester hierover verantwoording af via de accountant van de school. Het is immers geld van de ouders.

Inloggen OR-leden

20221012_211914.jpg