Downloads

Downloads

Elke school geeft op eigen wijze invulling aan de inhoud en organisatie van het onderwijs. Daarbij worden veel afspraken gemaakt op inhoudelijk en organisatorisch gebied. Hieronder vind je de belangrijkste documenten van basisschool Vuurvogel.